23 January 2018

112 Operator

112 Operator

Manage emergency services in any city in the world! Take calls and dispatch rescue forces. Handle difficult situations, now depending on the weather, terrain, and traffic. Help the citizens through cataclysms and natural disasters, becoming a better emergency number operator every day!

Add to wishlist on Steam

Press Kit

Miło nam zakomunikować, że Jutsu Games zajmuje się obecnie projektem pod tytułem „Realizacja innowacyjnych mechanizmów prezentacji realnych danych geograficznych oraz symulacji zależnych sytuacji drogowych i pogodowych na potrzeby gry “112 Operator”” realizowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

loga full