23 January 2018

Operator 112

Miło nam zakomunikować, że Jutsu Games zajmuje się obecnie projektem pod tytułem „Realizacja innowacyjnych mechanizmów prezentacji realnych danych geograficznych oraz symulacji zależnych sytuacji drogowych i pogodowych na potrzeby gry “112 Operator”” realizowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

loga full